other_oud.png

COMMUNICATIETRAINING

 

Communicatie is een groot onderdeel van ons dagelijks leven. Voor 80 % bestaat communiceren uit non-verbale boodschappen. Kennis van non-verbaal communiceren is dan ook van wezenlijk belang. Zowel om zelf eenduidig te communiceren als om de ander ongezegd te begrijpen. 

Wanneer je op een effectieve manier je non-verbale communicatie kunt gebruiken om dat wat je zegt te ondersteunen, krijg je het voor elkaar om de boodschap zuiver over te brengen. Vaak echter weten we ons geen raad met onze handen, ja zelfs met onze totale houding en stralen we daardoor een heel andere boodschap uit dan onze bedoeling is.

weet-jij-het
hands-who-speaks

Het is dus belangrijk om de non-verbale communicatie bewust in te zetten.
Maar hoe doe je dat? Wat stralen we uit met onze lichaamshouding? Wat is de betekenis van onze bewegingen? Komt onze lichaamstaal overeen met wat we verbaal vertellen?

MI-Movement wil u helpen om u bewust te worden van uw non-verbale communicatie en te groeien in effectief communiceren. Door de kennis die u opdoet in de training krijgt u meer inzicht in uw lichaamstaal en de lichaamstaal van anderen. Door praktische oefeningen leert u deze kennis toe te passen tijdens uw communicatie.

 

Het bewust toepassen van non-verbale communicatie maakt dat u een eenduidige boodschap uitdraagt, zodat uw verhaal bij de luisteraar overtuigend binnenkomt.

Ook leert u de non-verbale signalen van de ander te interpreteren en te begrijpen. Uw authenticiteit (persoonlijkheid) zal hierdoor groeien.

Wij hopen u in de toekomst bij één van onze trainingen te mogen ontmoeten.

vies 
blij

 

We bieden een drietal trainingen aan:

– Workshop > 3 uur met maximaal 30 deelnemers 
– Training > 1 dag met maximaal 25 deelnemers 
– Coaching > 8 x 1 dag met maximaal 15 deelnemers 

Alle trainingen hebben een maximaal aantal deelnemers. Zo zult u voldoende persoonlijke aandacht krijgen.
De inhoud en de duur van de trainingen kunnen naar uw wensen worden aangepast. Uiteraard volgt er dan ook een prijsaanbod op maat. De trainingen kunnen op uw eigen locatie worden gegeven.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie